เอาใจใส่นิสัยของการทำความเข้าใจผู้อื่นให้เข้าใจตัวเอง

post-title

ในโลกของเราเราอาศัยอยู่มากกว่าเจ็ดพันล้านคนแบ่งและแตกต่างจากสถานการณ์อื่น ๆ ในหมู่พวกเขาเทคโนโลยีที่ระยะทางเรามากขึ้นจากคนที่เรารักและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากเกินไป ขาดความสนใจอย่างมาก

นั่นเป็นเหตุผลที่การเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญมาก มันคือการเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นอย่างเป็นกลางและมีเหตุผล คุณภาพนี้ช่วยให้ผู้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเกี่ยวข้องกับการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นและความสามารถในการช่วยเหลือ ในระยะสั้นมันเกี่ยวกับการใส่ตัวเองในรองเท้าของคนอื่น

มันจำเป็นมากเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานของผู้อื่นทำให้ตัวเองอยู่ในสถานที่ของเขาปลุกความปรารถนาที่จะขอความช่วยเหลือและปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม ความสามารถนี้จะทำให้ตัวเองอยู่ในสถานที่ของคนอื่นพัฒนาผ่านการเอาใจใส่และช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมในสถานการณ์บางอย่างดีขึ้นและยอมรับการตัดสินใจของผู้อื่น

เป็นอย่างไรบ้าง

บุคคลที่มีความเห็นอกเห็นใจนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและระบุตัวตนกับผู้อื่น เขารู้วิธีที่จะฟังคนอื่นเข้าใจปัญหาและอารมณ์ของเขา เอาใจใส่เป็นค่าบวกที่ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเนื่องจากมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสมดุลของสภาพอารมณ์ของพวกเขาที่ผู้คนอาศัยอยู่ด้วยกันนอกจากนี้ฟีเจอร์ที่สวยงามนี้ยังช่วยให้ใครบางคนสามารถช่วยเหลือและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังประสบกับช่วงเวลาที่เลวร้ายได้รับความร่วมมือและความเข้าใจที่มากขึ้น

จะต้องมีพร้อม

การเอาใจใส่จะต้องมีความกล้าแสดงออกเล็กน้อยซึ่งก็คือความสามารถในการแสดงออกในเวลาที่เหมาะสมและในทางที่เหมาะสมความคิดและความรู้สึกทั้งในแง่บวกและด้านลบที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ ทั้งสองเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวทางสังคมที่ดีขึ้นแม้จะแตกต่างกัน ลักษณะเหล่านี้ช่วยในการเคารพและอดทนต่อความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการอภิปราย

ไม่ใช่ทุกคนที่มีมัน

คนที่ไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจก็คือคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในระดับสูงมีความไม่ไว้วางใจซึ่งสูญเสียคุณค่าและพยายามที่จะไต่ระดับเป็นรายบุคคลในราคาใด ๆ ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การแบ่งชนชั้นเชื้อชาติการศึกษาและสังคมทำไมมันถึงสำคัญ

การมีความเห็นอกเห็นใจสามารถช่วยเราเพิ่มโอกาสในการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเพื่อเข้าใจความต้องการความรักและอารมณ์ของพวกเขา ยอมรับทั้งประสบการณ์ด้านลบและแง่บวกของคู่รัก

ในงานคุณภาพนี้สามารถช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความต้องการของหัวหน้าเพื่อให้ บริษัท เพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่นายจ้างรู้ว่าต้องจัดหาสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทำให้ความสัมพันธ์มีความเข้มแข็งขึ้น

ในที่สุด

ในตัวของมันเองการเห็นอกเห็นใจทำให้ผู้คนมีความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่คนอื่นมีชีวิตอยู่และปรับปรุงความสัมพันธ์ เป็นการดีมากที่จะป้องกันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ซึ่งทำให้หลาย ๆ คนรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยว ผู้ที่ร้องไห้อย่างหมดหวังเพื่อขอความช่วยเหลือและแสดงความต้องการให้ใครบางคนฟังพวกเขาเพื่อที่จะรู้สึกรักและได้รับการยอมรับ

Top